Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 Feza Gürsey Arşivi

Türk fizikçi Prof.Dr. Feza Gürsey'e (1921-1992) ait belge ve fotoğraflar 22-29 Kasım tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nde sergilendi. Belgeleri tanıtan posterler Tübitak Feza Gürsey Enstitüsü'nde sergilenmeye devam edecek. F. Gürsey'in biyografisini okumak ve sergiyi sanal ortamda gezmek için aşağıdaki afişleri tıklayınız.

 

   

 

Tarihlerle Feza Gürsey

1921

İstanbul'da doğdu

1931-1940

Galatasaray Lisesi

1940-1944

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik-

 

Matematik Lisansı

1944-1945

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Fizik

 

Asistanı

1945-1950

Londra Üniversitesi, Imperial College,

 

Doktora (Ph.D. in Applied Mathematics)

1950-1951

Doktora Sonrası Staj, Cambridge

 

Üniversitesi, İngiltere

1951-1952

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde

 

Fizik Asistanı

1952-1954

Askerlik Görevi

1953

İstanbul Üniversitesi, Doçentlik

1954-1955

İstanbul Üniversitesi Matematik Doçenti

1955-1957

İstanbul Üniversitesi Teorik Fizik Doçenti

1957-1958

Brookhaven Ulusal Laboratuvarı'nda

 

Araştırma Görevlisi

1958-1960

Princeton İleri Araştırmalar Enstitüsü Üyesi

1960-1961

Columbia Üniversitesi Fizik Bölümünde

 

Misafir Doçent

1961-1974

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Teorik

 

Fizik Profesörü

1963-1964

Princeton İleri Araştırmalar Enstitüsü

 

Üyesi, ODTÜ'den izinli

1965-1967

Yale Üniversitesi Fizik Bölümü'nde Misafir

 

Profesör, ODTÜ'den izinli

1973-1977

Yale Üniversitesi Fizik Profesörü

1977-1991

Yale Üniversitesi, J. Willard Gibbs

 

Profesörü

1981

College de France'da Misafir Profesör

1986

Academia di Lincei, Roma'da Misafir

 

Profesör

1991

Yale Üniversitesi'nden emeklilik

1992

ABD'de vefat etti. Anadolu Hisarı'ndaki

 

aile mezarlığına defnedildi.

 

ARŞlVlN OLUŞTURULMASI

Arşivin bel kemiğini oluşturan malzemeler, 1992 yılında Feza Gürsey'in ölümünün ardından, Anadolu Hisarı'ndaki ev boşaltılırken Prof. Dr. Meral Serdaroğlu'nun evdeki malzemeyi toparlayarak muhafaza etmesi ile oluşmuştur. Yıllar içinde yakın çevresi, ailesi ve meslektaşlarından gelenler ve Feza Gürsey adına yapılan anma etkinliklerinde ortaya çıkan konuşmalar ve yazılarla arşiv zenginleşmiştir. Eldeki malzemelerin Boğaziçi Üniversitesi'nin desteğiyle, çeşitli dönemlerde birçok insanın katkılarıyla tasnifinin yapılması ile arşiv araştırmaya ve sergilenmeye uygun hale gelmiştir.
Arşiv, Feza Gürsey'in günlük yaşamını, bilim adamı olarak gelişimini, bilimsel makalelerini, kişisel ilgi alanlarını gösterecek dökümanları içerdiği gibi, bunun yanısıra birçok yerli ve yabana bilim adamı ile yapılmış mektuplaşmaların sağladığı özel bir fizik bilimi tarihi okumayı da mümkün kılmaktadır. Tamamı 13 koli ve 16 küçük koliden oluşmaktadır. İçeriği kişisel mektuplar, kendi ailesine ait malzemeler, sanatsal uğraşları ile ortaya çıkmış şiir ve desen defterleri, 167 ayrı grupta bilim adamları ile mektuplar, lise dönemi öğrenciliğinden başlayıp ileriki yaşlarına kadar tuttuğu sayısı 137'yi bulan ders veya laboratuar defterleri, içlerinde kendi el yazısı ile ilk hallerinin bulunduğu doktora tezi ve birçok önemli makalesi, bütün hayatından kesitler sunan fotoğraf albümleri, aldığı ödüller, basında hakkında çıkmış yazılar, söyleşiler, kendi ders sunuşlarında kullandığı notlar, Feza Gürsey'in ardından yapılmış toplantılarda kaydedilmiş konuşmaların ses bantları ve bunların çözümlemelerinden oluşmaktadır.

ARŞİVİN OLUŞTURULMASINA KATKI SAĞLAYANLAR
Prof. Dr. Feza Gürsey'in ailesi Prof. Dr. Deha Gürsey Prof. Dr. Meral Serdaroğlu
ARŞİV DÜZENLEME VE SERGİLEME SÜRECİNE DESTEK VERENLER
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü, TÜBİTAK Feza Gürsey Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi, Prof. Dr. Meral Serdaroğlu
Prof. Dr. Cihan Saçlıoğlu, Doç. Dr. Fethiye Erbay, Doç. Dr. Mutlu Erbay, Mahir Polat, Murat Es, Binnur Polat, Öğr. Gör. Aslı Aydemir, Uzm. Filiz Cermen, Cem Onur Erbay, Engin Abat
Grafik Tasarım: Mehmet Sinan Niyazioğlu, Poüm Bant

 

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016