Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 


Zeki Tez
Matematiğin Kültürel Tarihi
Doruk Yay. İstanbul 2008, 312 s.
ISBN 978-975-553-467-1

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

11

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Sayma ve Sayı Sistemleri

15

İKİNCİ BÖLÜM

 

İlkçağ Matematiği

19

Pythagoras (İÖ 570-480)

23

Eukleides   ( İÖ 316-250)

26

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

İslam Matematiğinde Mezopotamya, Yunan, Çin ve Hint Mirası

35

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Hint Arap Sayı Sistemi

43

Sıfır'la Hesap İşlemleri

47

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

İslamda Ünlü Matematikçiler

55

Ibn Türk (ölm.854)

55

El-Harezmi ( 783-850)

56

Ebu Kâmil el-Şucâ (850-930)

59

El-Battâni (858-929), El-Kereci (953-1029), Ebu'l-Vefa (940-997)

60

El-Biruni (973-1048), Ömer Hayam (1048-1131), Nâsireddin el-Tusi (1201-1274), El-Kaşi (1380-1429) ve Diğerleri

65

ALTINCI BÖLÜM

 

Ortaçağ Araplarının Günlük Yaşamında Matematik

71

YEDİNCİ BÖLÜM

 

Osmanlı ve Türkiye'de Matematik

75

SEKİZİNCİ BÖLÜM

 

Avrupa'da Matematik

85

Avrupa'da Hint-Arap Rakamlarının Yerleşmesi ve Hesap Ustaları

85

Pisa'lı Leonardo Fibonacci (1174-1240)

87

Ulusal Dil, Ekonomik Gelişme ve Matermatik

90

Avrupalı Matematikçiler

100

Matematiğin Sınıflandırılması

103

Avrupa'da Alet Yapımı ve Matematik

127

Hesap İşleri ve Logaritma

149

Avrupa'da Uygulamalı Geometri ve Ölçme Tekniği

155

Matematiksel Sanat Olarak Perspektif Bilimi

172

Sonsoz Küçükler Matematiği ve Modern Çağ

187

Müzik ve Matematik

193

DOKUZUNCU BÖLÜM

 

Oyun ve Eğlence Amaçlı Matematik

199

ONUNCU BÖLÜM

 

Matematiğin Fantastik Yanları

223

Pythagoras Üzerine

223

Eukleides'in Postulaları ve Eukleides-Dışı Geometri

225

Zenon Paradoksları

226

"Pi" Sayısının Öyküsü

229

"e" Sayısı Üzerine

233

Fibonacci Üzerine

234

Altın Oran ve Altın Şekiller

237

Çok Yüzlüler

242

Mobius Şeridi

251

Doğada Minimum Yasası

252

Eskiçağ'ın En Ünlü Üç Problemi

252

Çeşitli Tabanlarda Sayı Sistemleri

253

Dört Renkli Harita Teoremi

255

Asal Sayılar Üzerine

256

Gauss Üzerine

257

Euler Üzerine

260

Fermat'nın Son Teoremi

262

Olasılık, İstatistik ve Kaos Üzerine

263

Labirent ve Çıkmaz Sokaklar

267

Topolojik Örnekler

268

Parkeleme Sanatı

269

Gerçek Olmayan Cisimler, Paradoksal ve Çelişkili Figürler

275

Acayip Matematikçiler

278

Matematik Dernekleri, Matematik Kongreleri, Matematik Ödülleri

280

ONBİRİNCİ BÖLÜM

 

Hesap Makinesinin Gelişimi

283

KAYNAKÇA

293

KİŞİ ADLARI DİZİNİ

301

 

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016