Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 


Sağlık Alanında Türk Kadını
Cumhuriyet'in ve Tıp Fakültesi'ne Kız Öğrenci Kabulünün 75. Yılı
Ed. Nuran Yıldırım
İstanbul Mayıs 1998,
499 s.
ISBN 975-944-390-2

 

 

İÇİNDEKİLER

Kâmile Şevki Mutlu: Hekimlik mesleğinde Türk kadını

1

Müfide Küley: Anılar

3

Emre Dölen: Cumhuriyet'in ilk on beş yılında İstanbul Üniversitesi'nde kız öğrenciler

8

Şeref Etker-Gülten Dinç: Cumhuriyet'in ilk kadın cerrahları Dr. Suat Rasim, Dr. Fitnat Celal ve Dr. İffet Naim Hanımlar

48

Şeref Etker-Gülten Dinç: İstanbul Amerikan Kız Koleji Tıp Fakültesi ve 28'li iki öğrencisi Dr. Hamdiye Abdurrahman Maral ve Dr. Sabiha Süleyman Sayın

60

Şebnem Fincancı Korur: Meslek örgütümüzde kadınlar

64

Şeref Etker-Gülten Dinç: Tıp Fakültesi'nin ilk kadın doçenti Dr. Afife Cenani Demirel 90 yaşında

67

Gülten Dinç-Şeref Etker: Prof. Dr. Müfide Küley: Kadın hekimlerimizin öncüsü

70

Suna Duru: İlk Türk kadın jinekolog Fatma Arif Atasagun (Fatma Reşit)

77

N. Yasemin Oğuz-Esra A. Erdemli-Meral Tekelioğlu: Türkiye'nin ilk kadın tıp profesörü:Kâmile Şevki Mutlu (1906-1987)

83

Ülken Örs: Türk tıp fakültelerinde ilk kadın dekan Prof. Dr. İlhan Büyüközer Kerse

90

Gülden Burçak: Prof. Dr. Hatice Bodur

99

Sezer Hatemi: Prof. Dr. Metine Bilger

102

Mişel Kokino: Hocam Prof. Dr. Fethiye Ayral

105

Ferhunde Dizdaroğlu: Prof. Dr. Münevver Yenerman İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nin ilk kadın patoloji öğretim üyesi

109

Lütfi Çakar: Fizyolojide ilk kadın öğretim üyesi Prof. Dr. Meliha Terzioğlu

113

Fahamet Arat: Özgeçmişim

123

Ramazan Demir: 50. Akademik yılında Prof. Dr. Türkân Erbengi

125

Ayşe Nur Gökçe: Prof. Dr. Nuran Gökhan

138

Hülya Günöz: Prof. Dr. Olcay Neyzi

142

Abidin Kayserilioğlu: Prof. Dr. Hayrünnisa Çavuşoğlu

147

Berna Arda: Ülkemizde sağlık bilimlerinde kadın ve Türkiye Bilimler Akademisi bağlamında Prof. Dr. Ayhan O. Çavdar

149

K. Güler Gürsu: İlk Türk kadın plastik cerrah

156

Ayşegül Demirhan Erdemir: Türkiye'nin en genç ve bayan profesörü Şermin Paker (Kalaycı)'nın Türk kültür ve tıp tarihindeki yeri ve bazı sonuçlar

159

Nuran Yıldırım-Suzan Bozkurt: Başlangıcından günümüze İstanbul Tıp Fakültesi'nin kadın öğretim üyeleri

167

Yeşim Işıl Ülman: Kuruluşundan günümüze Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin kadın öğretim üyeleri

187

Nurten (Usman) Özer: Hidro-klimatolojide Türk kadını

198

Münevver Yenerman: Patoloji alanında ilkler, öncü kadınlar ve bugün

202

Talia Bali Aykan: Cerrahpaşa Patolojik Anatomi Küsüsü'nün kuruluşunda kendine özgü temel ilkeler ve bu ilkelerin oluşmasına neden olan etkenler

216

Ülkü Sema Aydın: Türkiye'nin ilk kadın askeri hekimi Dr. Ülkü Sema Aydın

227

Feryal Saygılıgil Gündüz: Sağlık alanından gelen ilk kadın parlamenterler

235

Feryal Saygılıgil Gündüz: Tıp tarihi ve deontoloji alanında öncü bir kadın: Emine M. Atabek

246

Berna Arda - Işık Bökesoy: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kadın öğretim üyelerinin konumu üzerine niceliksel bir çalışma

254

Nilüfer Gökçe: Trakya Üniversitesi Tıp fakültesi kadın öğretim elemanları

265

Nuran Özdemir - Adnan Ataç: Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'nin ilk kız öğrencileri

282

Uğurol Barlas: Atatürk Türkiyesi'nde Gaziantep'in sağlık alanındaki öncü kızları

287

Ayten Altıntaş: Doktor Pakize İzzet Tarzi

297

Arın Namal: 1960'lı yılların başlarında Edirne köylerinde başlatılan ana - çocuk sağlığı hizmetlerinin öncüsü nisaiye mütehassısı Dr. Saadet Yardım

303

Aynur İlyasoğlu: Pediatride öncü bir kadın Dr. Gültekin Ağaoğlu. Bir sözlü tarih yaklaşımı

312

Funda G. Kadıoğlu: Türk Dişhekimliği tarihinde kadın

.319

Necla Timoçin: Prof. Dr. Necla Timoçin

327

Öztan Öncel: Türk dişhekimliği eğitiminde ilk modern kuruluş: İstanbul Diş Hekimliği Fakültesi ve ilk hanım dekanı Prof. Dr. Altan Gülhan Özerkan

331

Aysel Gürsoy: İlk bayan eczacı ve öğretim üyesi

337

Bayhan Çubukçu: Prof. Dr. Asuman (Berk) Baytop. Farmakognozi alanında akademik dereceleri (Dr., Doç., Prof.,) kazanan ilk Türk kadını

341

Sevgi Şar - Hale Özcömert: Türkiye'deki kadın eczacılar ve sağlık alanına katkıları

348

Ahmet C. Ekinci: Türk ilaç sanayiinde yönetici kadınların öncüsü Dr. Ecz. Güzin Tamaç Poffet

364

Ayten Altıntaş: Türkiye'de hemşireliğin başlangıcı

373

Emre Dölen: Balkan Savaşı'nda bir hemşire: Nesime Ahmed (Dölen) Hanım (1894-1976)

388

Zuhal Özaydın: Türk hemşireliğinde büyük bir öncü: Prof. Dr. Perihan Velioğlu

427

Ayşe Menteş - Atilla Özgür - E. Sedat Arslan: Türk veteriner hekimliğinde kadınlar ve sağlık alanına katkıları

442

Nil Sarı: Osmanlı sağlık hayatında kadının yerine kısa bir bakış

451

Gönül Cantay: Kadın baniler ve darüşşifaları

466

Mebrure Değer: Seniye Santur ve Şişli Sıhhat Yurdu

473

G. Yurdakul: Türkiye'de kadın bedeninin tıp alanında kurgulanması ve kürtaj

477

Meryem Turan: Sağlık alanında Türk kadını ile ilgili veriler ve Kadın Eserleri Kütüphanesi

483

Serap Ş. Pelin: Kız öğrencilerin tıp fakültesine kabulünün 75. yılını kutlarken

486

Sağlık Alanında Türk Kadını Simpozyumu programı ve resimleri

490

Novartis'in Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. yılına armağanıdır.

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016