Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 


I.Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı, İstanbul 11 Mayıs 1990
Tertipleyen : Prof.Dr. Turhan Baytop (İst.Üniv. Eczacılık Fak.)
Mustafa Nevzat Eczacılık Tıp ve Kültür Evi Yayınları
İstanbul 1990, 53 s.
Kapaktaki resim: 1924 yılında kurulan "Türkiye Eczacıları Cemiyeti" tarafından yaptırılan ilk eczacılık rozeti

 

 

Prof. T. Baytop'un Açış Konuşması

Türkiye'de eczacılık tarihi ile ilgili öğretim 1945 yılında İstanbul Eczacı Okulu'nda başlamıştır. Hemen Hemen aynı yıllarda bir Türk Eczacılık Tarihi Müzesi (Türk İspençiyari Tarihi Müze ve Kütüphanesi) kurulması için girişimde bulunulmuş ise de bir sonuca varılamamıştır. Türk Eczacılık Tarihi Müzesi, İstanbul [Üniversitesi] Eczacılık Fakültesi bünyesinde ancak 1960 yılında kurulabilmiştir.

1968 yılından itibaren, eczacılık tarihi ile ilgili kitaplar (N.Baylav 1968, B.Şehsuvaroğlu 1970 ve T. Baytop 1985) yayınlanmış ve bu alanda giderek artan sayıda araştırmalar yapılmıştır.

Bu alandaki bütün gelişmelere karşılık, bugüne kadar, konu ile araştırıcıları bir araya getirecek, bir bilimsel toplantı düzenlenmemişti.

1968 yılından beri üyesi olduğum Société d'Histoire de la Pharmacie (Eczacılık Tarihi Cemiyeti, Paris) üyelerinden 70 kişilik bir grubun ünlü eczacılık bilgini Galenus (131-201) un vatanı olan Bergama'yı ziyaret etmek için, Türkiye'ye gelmeleri, bize "I.Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı"nı gerçekleştirmek fırsatını vermiştir.

Bu toplantıya katılan veya bildiri sunan meslektaşlarıma, Société d'Histoire de la Pharmacie'nin başkanı seçkin eczacılık tarihi araştırıcısı Prof. Henri Bonnemain'e toplantının düzenlenmesinde yardımları bulunan Dr. Michèle Nicolas ile Doç.Dr. Afife Mat'a ve toplantıyı maddi yönden destekleyen Mustafa Nevzat İlaç Sanayii AŞ ve Roche Müstahzarları Sanayii A.Ş. firmalarına içtenlikle teşekkür ederim.

BİLDİRİLER

Baytop, A. : Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Adı Geçen Bitkiler

7

Baytop, T. ve Nicolas, M.: Osmanlı Eczacılığı Üzerinde Fransız Eczacılık Biliminin Etkileri

11

Dramur R.: Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane'nin Nebatat Bahçesi 17

 

Ekinci A.: Hasan Rauf ve Türk Eczacılığına Hizmetleri

19

Günergun F.: Desimal Metrik Sistemin Osmanlı Eczahanelerine Girişi

21

Hatemi H.: Dr. Yahub'un Balkan Yaraları (Blessures de la Guerre Turco-Balcanique) İsimli Kitabı Hakkında

23

Kandan, S.: Bakınız Terzioğlu A.

 

Kavalalı, G. : Hüseyin Sabri Bey'in Türk Eczacılık Bilimine Katkıları

25

Mat, A.: Türkiye'de Yayınlanan İlk Eczacılık Dergisi "Journal de la Société de Pharmacie de Constantinople

27

Nicolas, M. Bakınız Baytop, T.

 

Sezik, E. Müze Haline Getirilmiş Eski bir Eczahane

29

Sütlüpınar, N.: Eczacı Sidney Maltass'ın Batı Anadolu Drogları Üzerindeki Araştırmaları

31

Terzioğlu, A.: Dr. Neuner ve Onun Osmanlı İmparatorluğu'nda Hastanelerle Eczacılığı Reform Çabaları

33

Terzioğlu, A ve Kandan, S.: A. Brestowski ve H.Lafite'in Gözlemlerine Göre 19. Yüzyılın Sonlarında Osmanlşı İmparatorluğunda Eczacılık

35

Yazıcıoğlu, E.: Samsun'da Yayınlanan "Genç Eczacı" Dergisi Hakkında

37

Yıldırım, N.: Staj Belgeleri 1904-1912

39

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016