Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 


BİLİM TARİHİ, Aylık Dergi
1991-1994
Yayınlayan: Osman Bahadır

 

İÇİNDEKİLER

Cilt 1, Sayı 1, Kasım 1991

 

Osman Bahadır
Bilim Tarihinin Önemi

3

Trevor Pinch (çev. Renan Akman)
Bilimin Gelişmesinde Bilimsel Toplulukların Rolü

5

Osman Bahadır
(German National Museum'un Treasures of Astronomy adlı kitabından çeviren)

 

Eski bir Astronomi Aygıtı: Ustırlab

13

Maxwell'in Bilim Tarihindeki Yeri

15

Pietro Redondi (çev. Renan Akman)
17.Yüzyıl Bilimsel Devrimi: Yeni Perspektifler

19

Eray Canberk
Bilim Tarihçilerimiz: Aydın Sayılı

27

Dünyayı Sarsan Buluşlar: Papin Tenceresi

29

 

 

Sayı 2, Aralık 1991

 

Aykut Kazancıgil
Yeni İlavelerle Tıbbi Fizik ve Fizik Biliminin Tarihi Hakkında Bir Kaynakça Denemesi

3

Vildan Göksoy
Osmanlı Saray Hastaneleri

19

Zeki Tez
Tarih, Bilim Tarihi, Kimya Tarihi ve Üniversite İlişkileri

25

Eray Canberk
Bilim Tarihçilerimiz: Celal Saraç

29

 

 

Cilt 1, Sayı 3, Ocak 1992

 

Aykut Kazancıgil
Salacakta Kırmızı Yalı

2

Muammer Dizer
Kimya ve Arkeoloji: Eski Yunan Vazo Süslemeciliğinin Kimyası ve Tekniği

16

Eray Canberk
Bilim Tarihçilerimiz: Adnan Adıvar

24

Osman Bahadır
1991'de Bilim Tarihi Kitapları

25

Osman Bahadır
(German National Museum'un Treasures of Astronomy adlı kitabından çeviren) Matematikçi Eimmart Rasathanesi

29

 

 

Cilt 1, Sayı 4, Şubat 1992

 

Aykut Kazancıgil
Fahir Yeniçay ve Türkiye'de Atom Fiziği

3

Nuran Yıldırım
Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'de Mezuniyet Tezleri

12

Aykut Kazancıgil
Bilim Tarihçilerimiz: Süheyl Ünver

28

 

 

Cilt 1, Sayı 5, Mart 1992

 

Ekmeleddin İhsanoğlu (çev. Osman Bahadır)
Osmanlılar ve Avrupa Bilimi

3

Aykut Kazancıgil
Türkiye Basmaları Toplu Kataloğu Üzerine Yeni Bir Değerlendirme

12

Zeki Tez
Sanayi Devrimi Sürecinde Enerji Modelleri 19

 

Eray Canberk
Bilim Tarihçilerimiz: Feridun Nafiz Uzluk

28

 

 

Cilt 1, Sayı 6, Nisan 1992

 

Aykut Kazancıgil
Resneli'nin Tıbbiye'yi Ziyareti

2

Hüsrev Hatemi - Aykut Kazancıgil
Cemile Topuzlu ve Modern Cerrahi Eğitiminin 100. Yılı

3

Mebrure Değer
Dr. Cemil Topuzlu ve Yüz Yıl Önce Yaptığı Beyin Ameliyatı

10

Celal Şengör
18. Yüzyıl Sonunda Jeolojide Neptünist-Volkanist Tartışmasının Felsefi Temelleri 16

 

M.Kadir Yurdakoç - Zeki Tez
İsveç Okulu ve 18. Yüzyılda Kimya Analiz Aletleri: Terazi ve Üfleç Borusu

25

Rengin Dramur
Bilim Tarihçilerimiz: Bedii N.Şehsuvaroğlu

30

 

 

Cilt 1, Sayı 7, Mayıs 1992

 

Celal Saraç
Salih Zeki Bey'in Bazı Makaleleri

3

Aykut Kazancıgil
Şemsettin İtaki ve Anatomi Kitabı Üzerine Çalışmalar

10

Zeki Tez
Giyotin Altında Bir Kimyacı: Lavoisier

13

Aykut Kazancıgil
Bilim Tarihçilerimiz: Salih Zeki

21

Aykut Kazancıgil
Bir Mektup, Bir Belge: Uzluk'tan Gürkan'a

24

Bursa'da Tıp Tarihi Günleri Sempozyumu

28

 

 

Cilt 1, Sayı 8, Haziran 1992

 

Kemal Özüdoğru
Karl Terzaghi ve Türkiye'de Modern Zemin Mekaniği'nin Kuruluşu

3

Zeki Tez
Spektroskopinin Gelişmesinde ilk yıllar (1860-1870)

6

William R. Shea (Çev. Zeynep Direk)
Geçmişte ve Günümüzde Bilim Tarihi ile Bilim Felsefesi Arasındaki Bağlar

10

Bilim Tarihi Kurumu Genel Toplantısı Yapıldı

16

Ekmeleddin İhsanoğlu'nun yaptığı konuşma

17

Celal Saraç'ın Yaptığı Konuşma

19

Erdal İnönü'nin Yaptığı Konuşma

21

Aykut Kazancıgil
Bilim Tarihçilerimiz: Ekrem Kadri Unat

24

 

 

Cilt 1, Sayı 9, Temmuz 1992

 

Celal Saraç
Salih Zeki Bey'e göre Vidinli Tevfik Paşa

3

Celal Şengör
Batlamyüsü Batıya Tanıtan Adam: İstanbul'lu Emanüel Chrysoloras 11

 

Zeki Tez
Şeker Teknolojisi Tarihi

13

Mahmut Aydınol
Birim ve Standartlaşma ile İlgili Komite ve Kuruluşların Tarihçesi

20

Osman Bahadır
Bilim Tarihçilerimiz: Kâzım Çeçen

20

Osman Bahadır
Osmanlılarda Topçuluğun Gelişimi

24

 

 

Cilt 1, Sayı 10, Ağustos 1992

 

Kâzım Çeçen
Bilim ve Teknoloji Merkezi (Müzesi Kurulması) Hakkında

3

Necati Akgür
Güneş Takvimleri

6

Aykut Kazancıgil
Bilim Tarihçilerimiz: Mazhar Osman Uzman

26

 

 

Cilt 1, Sayı 11, Eylül 1992

 

A.Adnan Adıvar (çev.Yeşim Işıl Ülman)
Salih Zeki ve Asar-ı Bakiye

3

Kadir Yurdakoç - Zeki Tez
Termogravimetrinin Tarihi Gelişimi

10

Zeki Tez
Başlangıçtan İtibaren Damıtma Tekniğinin Gelişimi

18

Osman Bahadır
Sanayi Devriminin Mimarlığa Etkileri

27

Osman Bahadır
Bilim Tarihçilerimiz: Taşköprülüzade

30

 

 

Cilt 1, Sayı 12, Ekim 1992

 

Amy Dahan Dalmédico (Çev.Osman Bahadır)
Sophie Germain

3

Zeki Tez
Antik Çağın Renk Dünyası

12

J:Meadows (çev.Zeki Tez)
Astrofiziğin Kökenleri

22

Birinci ciltte yer alan yazılar

29

 

 

Cilt 2, Sayı 13, Kasım 1992

 

Ekrem Kadri Unat
Ölümünün 50.Yılında Muallim Bekteriyolog ve Kimyager Veteriner Osman Nuri Eralp

3

Melek Dosay
Fibonacci'nin Cebiri

""

Ayşe Üstün
Cumhuriyet Dönemi Türk Kimya Tezleri, Doktora ve Doçentlik (1923-1988)-I

16

 

 

Cilt 2, Sayı 14, Aralık 1992

 

Aykut Kazancıgil
1928-29 Öğretim Yılında Ebe Mektebi

2

Celal Saraç
Yüz On Yıl Önce Yayınlanmış İlk Türkçe Termodinamik Kitabı Hakkında

3

Tarık Yurtgezer
Ebu'l Kâsım Zehrâvî ve Sabuncuoğlu'nda Bir Cerrahi Teknik Olarak Dağlama

11

Ayşe Üstün
Cumhuriyet Dönemi Türk Kimya Tezleri, Doktora ve Doçentlik (1923-1988)-II

18

 

 

Cilt 2, Sayı 15, Ocak 1993

 

Aykut Kazancıgil
İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi

2

Esin Kahya
İbn Sinâ'nın Anatomisinin Osmanlı Hekimleri Üzerindeki Etkisi

3

Melek Dosay
Cremona'lı Gerard'ın Hârezmi Cebirinin Latince Tercümesi Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme

7

Ayşe Üstün
Cumhuriyet Dönemi Türk Kimya Tezleri, Doktora ve Doçentlik (1923-1988)-III

17

 

 

Cilt 2, Sayı 16, Şubat 1993

 

Muammer Dizer
Rasathane-i Amire

3

Nuran Yıldırım
"Nazım Terzioğlu"

11

Aykut Kazancıgil
"Muammer Dizer"

20

Ayşe Üstün
Cumhuriyet Dönemi Türk Kimya Tezleri, Doktora ve Doçentlik (1923-1988)-IV

23

 

 

Cilt 2, Sayı 17, Mart 1993

 

Celal Saraç
Salih Zeki Bey'in İki Makalesi

3

Zeki Tez
Güherçileden Karabaruta

8

Ayşe Üstün
Cumhuriyet Dönemi Türk Kimya Tezleri, Doktora ve Doçentlik (1923-1988)-V

16

 

 

Cilt 2, Sayı 18, Nisan 1993

 

Celal Saraç
Salih Zeki Bey'in Eserleri: Asar-ı Bakiye

3

Mebrure Değer
İsveçli Doğabilimci Dr. Frederic Hasselquist'in "Doğu'da Geziler" Adlı Kitabına Göre Batı Anadolu Bitkileri

16

Kerim Alpınar - Emine Akalın
Türk Araştırmacıları Tarafından İsimlendirilen Vasküler Bitkiler

21

 

 

Cilt 2, Sayı 19, Mayıs 1993

 

Aykut Kazancıgil
Bilime Katkı ve Veteriner Bakteriyolog Mustafa Adil (1871-1904)

3

Jost Weyer
Latin Ortaçağı'nda Simya

13

Aykut Kazancıgil
Bilim Tarihçilerimiz: Sevim Tekeli

21

Gülden Sarıyıldız
Karantina Tarihinden Bir YaprakÇ Kuleli Tahaffuzhanesi

25

 

 

Cilt 2, Sayı 20, Haziran 1993

 

H.Necdet İşli - E:Nedret İşli
Abdullah Ramiz Paşa'nın Mezarı Hakkında Bazı Bilgiler

3

Karl Terzaghi
Hayat Hakkında (İstanbul 1923)

8

Karl Terzaghi'den Hamdi Peynircioğlu'na İki Mektup

15

Ayhan Yücel
Ekrem Kadri Unat'ın Türk Bilim ve Eğitimine Yaptığı Hizmetler

17

 

 

Cilt 2, Sayı 21, Temmuz 1993

 

Muammer Dizer
Türkiye'de Meteoroloji

3

Aykut Kazancıgil
Aydın Sayılı'nın Yayınları

20

III. Türk Tıp Tarihi Kongresi

27

 

 

Cilt 2, Sayı 22, Ağustos 1993

 

Nuran Yıldırım
İstanbul Tıp Fakültesinde Hıfzıssıhha Dersleri ve Hocaları (1827-1933)

3

Yeşim Işıl Ülman
Mecmua-i Fünun'da Tıp Konulu Yazılar

17

 

 

Cilt 2, Sayı 23, Eylül 1993

 

Kâzım Çeçen
Topkapı Sarayı'nın Suyu Nereden Geliyordu

3

M.Tahir Hatipoğlu - Erdinç Tunç - Filiz Olum
1983-1992 Dönemi Tez Çalışmaları Üzerine Genel Değerlendirme

12

H.Necdet İşli - E:Nedret İşli
Salih Zeki Bey ve Kabri Hakkında

16

K.Grossberger - A.Schleip
Tutkalın Tarihi

21

III:Uluslararası Türk Kültürü Kongresi'nde Sunulan Bilim Tarihi Konusundaki Tebliğler

26

Düzeltme ve Ek

28

 

 

Cilt 2, Sayı 24, Ekim 1993

 

Celal Saraç
Metrenin Tarihi

3

Aykut Kazancıgil
Süheyl Ünver ve Osmanlı Tıbbında Akıl Hastalıkları ya da "Delilik"

11

Ahmet Yüksel Özemre
İlim, Fazilet ve Haysiyet Abidesi: Prof.Dr. Feza Gürsey

16

Feza Gürsey
Kubbeden Cüppeye veya Aşk Yoluyla Fizik

22

İkinci ciltte yer alan yazılar

28

 

 

Cilt 3, Sayı 25, Kasım 1993

 

A.M. Celâl Şengör
"Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Sir Karl Raimund Popper"

2

Bilim Tarihi Dergisi Yayın Kurulu, Bilim Tarihi Dergisi İÇİN Yazım Kılavuzu

3

A.M. Celal Şengör
Tarihsel Disiplinlerin Bilimselliği Üzerine

11

 

 

Cilt 3, Sayı 26, Aralık 1993

 

Celal Saraç
Salih Zeki Bey'in "Kütle-yi Maddiye Cevher mi A'raz mı?" Makalesi Üzerine

3

Maurice Crosland
Geniş Bağlamda Kimya Tarihi

9

Aykut Kazancıgil
"Ali Haydar Bayat"

20

Şüleyman Şevket
Geçmişimizdeki Bilim Azlığı

25

Zeki Tez
Buhar Makinesinin Gelişimi

29

 

 

Cilt 3, Sayı 27, Ocak 1994

 

Dennis R. Dean
Gideon Mantell ve Iguanodon'un Keşfedilmesi

3

Ubriatan d'Ambrosio
Matematik ve Etnomatematik Tarihi

13

Geoffrey Howson
Matematik Eğitimine Tarihsel Bir Bakış

22

 

 

Cilt 3, Sayı 28, Şubat 1994

 

D.Speiser ve P.Radelet-de Grave
Uluslararası Bir Girişim: Büyük Bilim Adamlarının Bütün Eserlerinin Yayımlanması

3

Du Shi-ran
Ming ve Qing Hanedanlıkları Döneminde Bilim: Çin ve Batı Uygarlıklar Arasında İlişki

26

 

 

Cilt 3, Sayı 29, Mart 1994

 

Osman Bahadır - Turgut Öztaş
Türkiye'de Mühendislik Jeolojisinin Kurucusu: Kemal Erguvanlı (1920-1989)

3

Kemal Erguvanlı
Türkiye'nin İlk Maden Mühendisi İbrahim Edhem Paşa (1818-1893)

10

Kemal Erguvanlı
Türkiye'de Jeoloji Konusunda İlk Yayınlar

14

 

 

Cilt 3, Sayı 30, Nisan 1994

 

Celal Saraç
Salih Zeki Bey'in "Namütenahî" İsimli Makalesi

3

Celal Saraç
Asar-ı Bakiye'nin Üçüncü Cildi Hakkında Kısa Bilgi

7

Aykut Kazancıgil
"Ayşegül Demirhan Erdemir"

13

Aykut Kazancıgil
"Nil Akdeniz-Sarı"

19

Zeki Tez
Kimya Sanayii Tarihindeki Kilometre Taşları

25

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016